Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Michał Jan Pratkowski
ul. Senatorska 32 lok. 20
00-095 Warszawa

     pratkowski@pratkowski.com

tel: +48 22 827 88 88
+48 22 826 88 22
fax: +48 22 826 87 77

Zakres usług prawnych

Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jana Pratkowskiego oferuje pełny zakres pomocy prawnej
z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego, rodzinnego,

a w szczególności:

- obronę oskarżonego w sprawach karnych przed Sądami wszystkich Instancji i we wszystkich rodzajach postępowań,
- obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
- reprezentowanie praw pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym,
- reprezentowanie praw oskarżyciela posiłkowego przez Sądami wszystkich Instancji,
- obronę obwinionego przed Sądami Grodzkimi,
- reprezentowanie stron w postępowaniu cywilnym przed Sądami wszystkich instancji,
- doradztwo prawne,
- sporządzanie opinii prawnych.

fkoło - Tworzenie Stron 

y> html>